TENTTIARKISTO

Tentit, nuo opiskelijan pakollinen, toisinaan hyvinkin tuskallinen työmaa. Tiiman tenttiarkisto tarjoaa toivottavasti helpotusta orastavaan stressiin ja paniikkiin. Oheisesta listasta löydät kursseittain vanhoja tenttikysymyksiä, jotka voivat antaa osviittaa ainakin kysymysten laajuudesta. Pyrimme päivittämään tenttiarkistoa parhaamme mukaan.

Mikäli haluat auttaa muita tiimalaisia ja lisätä tenttiarkistoon kysymyksiä, joihin olet joskus vastannut, ota rohkeasti yhteyttä vaikka sähköpostilla nettisivuvastaavaan!


PERUSOPINNOT

700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan, 5 op

700124P Uusin aika, 5 op

                 - Talvisota

                 - Jatkosota

700125P Aatteiden ja oppien historia, 5 op

700126P Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op

700127P Menetelmien perusteista soveltamiseen, 5 op


AINEOPINNOT JA SYVENTÄVÄT OPINNOT

Huomioithan, että aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa samalle koodille käy monia eri kursseja, joten etsimäsi kurssi voi löytyä muustakin kohdasta, kuin mille olet sen itse ajatellut sijoittaa!


700128A Laadulliset menetelmät, tiedonhaku ja kirjastojen käyttö, 5 op

700320A Tilastolliset menetelmät ja arkistojen käyttö, 5 op

700321A Arktinen historia, 5 op

Suomen autonomian ajan maataloushistoria:

1. Olet tilan omistaja 1800-luvun alussa. Tiedät, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Miten johdat tilasi mahdollisimman turvallisesti läpi vuosisadan?

700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, 5 op

700323A Ympäristö ja terveys, 5 op

700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot, 5 op

Hulluuden historia Suomessa:

1. Kerro hulluuden hallinnan tunnuspiirteet valitsemallasi ajanjaksolla

700325A Valinnaiset historian lähialat, 5 op

700326S Historiantutkimus nyt, 5 op

706026S Historianfilosofia ja historiankirjoituksen historia, 5 op

700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

700329S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot, 5 op
Tiima ry - Oulun yliopiston historian opiskelijoiden ainejärjestö
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!